Rotary

Rotary is een wereldwijde serviceorganisatie. Dat wil zeggen dat leden een bijdrage leveren en dienstbaarheid willen tonen aan de maatschappij – lokaal, regionaal of internationaal. Alle leden zijn actief binnen hun (net)werk, in de samenleving en dragen bij aan het goed functioneren van de eigen club. Ze gedragen zich integer en nemen verantwoordelijkheid.

De doelstelling van Rotary komt kernachtig tot uitdrukking in haar lijfspreuk ‘Service above Self’. Bij Rotary betekent dit dat je bereid bent iets van jezelf te geven. Dat je dienstbaar wilt zijn aan de samenleving en dit in de praktijk ook zichtbaar wilt maken door de medemens te steunen zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging. Niet alleen door het mede opzetten van lokale en wereldomvattende fundraisingprojecten, maar ook door het ter beschikking stellen van je (vak-)kennis.

De opzet van de Rotaryorganisatie nodigt daartoe uit. Want Rotary is een netwerk, waarbinnen de leden bereid zijn hun kennis te delen en direct of indirect deel te nemen aan charitatieve en educatieve projecten. De open communicatie van de honderdduizenden leden verbindt rotarians over de gehele wereld, gebaseerd op het essentiële beginsel: service. Door gezamenlijk zaken op te pakken wordt de (vriendschap)band versterkt en ontwikkeling en leren gestimuleerd.

De Rotary Santa Run Breda wordt georganiseerd door de vier Bredase clubs:

Breda     Breda-Mark en Aa     Breda Mastbos     Breda-Zuid