Reglement

Deelname aan de Santa Run houdt automatisch in dat u akkoord gaat met het onderstaand reglement.

  • De organisatie behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of de gehele Santa Run af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt er geen restitutie plaats van het inschrijfgeld.
  • Deelnemers dienen de aangegeven looproute te volgen.
  • Instructies van vrijwilligers, verkeersregelaars en de organisatie moeten worden opgevolgd.
  • Deelname is voor eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen, noch voor enig persoonlijk letsel, ontstaan voor, tijdens of na het evenement.
  • Hardlopers dienen er zich van bewust te zijn dat het parcours niet uitgezet is voor een ‘echte’ hardloopwedstrijd en dienen derhalve extra alert te zijn op obstakels en mede weggebruikers. Het parcours is niet afgezet, we lopen tussen het winkelend publiek en overige verkeersdeelnemers door.
  • Vanzelfsprekend mogen honden (aangelijnd) meelopen.
  • Voor situaties waarin het reglement niet voorziet, beslist de organisatie van de Santa Run.
  • De deelnemers en ouders/verzorgers gaan akkoord met uitzending van het gemaakte beeldmateriaal waarop de deelnemer te zien is.