Zomerkampen

*** ENGLISH BELOW ***
‘Elk jaar meer aanmeldingen’

BREDA – Kinderen van wie de ouders te weinig te besteden hebben om hun kinderen een korte vakantie te gunnen. Daarvoor zetten de tientallen vrijwilligers van de Stichting Zomerkampen zich volgend jaar al vijftig jaar voor in. De zomerkampen zijn voor dit jaar een van de twee goede doelen waar de opbrengst van de Rotary Santa Run Breda in 2019 naar toe gaat.

We organiseren vakantieweken voor kinderen van 6 tot 16 jaar”, vertelt voorzitter Wilfred Huijsmans “Daarbij zetten we ons extra in voor kinderen die dat niet kunnen betalen. Bijvoorbeeld kinderen van wie ouders bij de Voedselbank zitten, of in de schuldsanering. Daar zoeken we sponsors voor.”

Hoeveel is er nodig om een kind uit een armlastig gezin te helpen?

Op dit moment 120 euro per kind. Daar krijgen ze alles voor. Eten, drinken en het verblijf en leuke uitjes. Zo gaan we bijvoorbeeld zwemmen.” De zomerkampen duren een week. In drie zomerweken genieten enkele honderden kinderen van een vakantie die hen lang bijblijft. In de week verblijven ze bij de Sparrenhof in Tilburg. “Daar is in een veilige omgeving alles aanwezig voor een leuke week.”

Bij het aanmelden krijgen kinderen die anders geen vakantie hadden gehad en gesteund worden voorrang. Naar die kinderen gaat de organisatie actief op zoek. “We werken samen met de Voedselbank, gaan daar ook vertellen wie we zijn en wat we doen. Dat is belangrijk, want als je bij de Voedselbank loopt, is vakantie laatste waar je aan denkt.”

Overigens zijn er daarnaast ook kinderen van wie de ouders het wel kunnen betalen. “Daardoor ontstaan mooie vriendschappen. Het is een mooie mix van kinderen met verschillende achtergronden.”

Per week zijn er 140 kinderen op het kampterrein. Daarnaast zijn er elke week nog eens 36 kinderen op Jongerenkamp in Riel en Alphen. Dat zijn de oudere kinderen, die koken bijvoorbeeld zelf. Met de hulp van vijf begeleiders begeleiders bepalen ze zelf het programma.”

Hoe belangrijk is steun?

Heel belangrijk. Dit jaar zijn er 185 kinderen gesponsord geplaatst. De verwachting is dat we binnen nu een vijf jaar op 220 kinderen zitten voor wie we sponsoring nodig hebben. Daarom hebben we steeds meer sponsors nodig, dat valt niet altijd mee. Vandaar dat we ook zo blij zijn met de steun van de Santa Run.”

De vakantieweek is niet alleen voor de kinderen even een week ontspanning, merkt de organisatie. “Wij ontzorgen ook de ouders, die hebben dan even lucht. Vaak gaan meerdere kinderen van een gezin mee.” En de kinderen zelf? “Die zijn blij en vrolijk. Tachtig procent van de kinderen komt meerdere jaren.”

De zomerkampen worden gerund door vijftig vrijwilligers. Die zijn daar van september tot en met de kampen in de eerste drie weken van de zomervakantie mee bezig.

  • Meer info over de Zomerkampen is te lezen op: http://www.zomerkampenbreda.nl
  • Je aanmelden als sponsor van de Santa Run kan via breda@rotarysantarun.nl

 

‘Every year more applications’

BREDA – Children from which the parents don’t have too much to spend still hope to give their kids a little holiday. That is for what dozens of volunteers of the Foundation Zomerkampen work for, since 50 years. Zomerkampen are one of the two foundations of this year, for which the Rotary Santa Run hopes to raise money.“We organize holiday weeks for kids from the age 6 to 16”, says the chair Wilfred Huijsmans. “Next to this, we help kids that cannot pay that. For example, for children of parents who are dependent on food from the foodbanks, or have major debts. That is where we need sponsors for.”

How much is needed to put a child in a caring family?

“At this moment, it takes €120 per child. They get everything for this. Food, drinks, a stay, activities and little day tours. For example swimming.” The Zomerkampen take a week. In three summer camps there are several hundreds of children who enjoy the holiday which stays in their memories for ever. They will stay in the Sparrenhof in Tilburg, which is a safe environment with everything on site for the perfect summer week.At registration, kids who would not have had a holiday and/or cannot pay for the holiday are first. These are the children for who the foundation searches for. “We work together with the foodbank, where we give speeches and inform about what we do. This is important, because if you are a member of the foodbank, holiday is the last thing you think about.”Next to that, there are parents who can pay for their child’s holiday. “It creates beautiful friendships. The mix of children with different backgrounds and the outcome of the summer camps is what makes us feel great and satisfied at the end.’’Per week, there are 140 children at the camp. Next tot that there are 36 children at youth camps in Riel and Alphen. Those children are older, they cook themselves for example. With the help of 5 crew members they choose the programme themselves.

How important is your support?

“It is very important’ This year there are 185 placed children who were sponsored. We hope to be on 220 sponsored children within the next 5 years. For this we need more supporters and this is not always the easiest task. That is why we are so grateful with the support from the Santa Run.”The holiday week is not only for children to enjoy and relax, the crew concludes. “We take care away from the parents which gives them room to catch their breath and relax a bit. Most of the time, there are several children from one family that attend Zomerkampen.” The kids themselves? They are happy and joyful. 80% of all children attends several years.The Zomerkampen is organized by 50 volunteers.

They are working on this from September to the date of the summer camps, in the first three weeks of the summer holidays.

  • More information on Zomerkampen can be read on: http://www.zomerkampenbreda.nl
  • You can register as a sponsor of the Santa Run via breda@rotarysantarun.nl