Nuwenhuys

*** ENGLISH BELOW ***
‘Dagverrijking voor mensen met een beperking’

BREDA – Annina van Logtestijn is meteen duidelijk. De Stichting Maatschappelijke Activiteiten Nuwenhuys wil ‘dagverrijking’ bereiken voor mensen met een beperking, geen dagbesteding. “Omdat wij ervan overtuigd zijn dat ook zij talenten hebben”, vertelt de voorzitter.

En die talenten tonen zich tijdens de activiteiten van de stichting die aansluiten bij de doelstelling. “Het bevorderen van contacten tussen mensen met en zonder beperking”, vat de initiatiefneemster het samen. Dat gebeurt op het Landgoed Nuwenhuys, waarvan de stichting gebruik maakt. Nu nog in de woonomgeving van Van Logtestijn. “Maar ons uiteindelijke streven is dat we de Vlaamse schuur gaan herbouwen, zodat we daar de dagverrijking kunnen laten plaatsvinden.”

De drive om dit te gaan doen komt voort uit de persoonlijke ervaring van Annina en haar gezin. “We hebben een zoon van twintig met een meervoudige beperking, Philip. Toen hij net geboren was dachten we dat we hem zouden overleven. Inmiddels blijkt het veel beter te gaan en kan hij wel eens heel oud worden. Daarop ontstond het idee dat we daar iets mee zouden moeten voor hem, maar ook voor anderen.”

Uitgangspunt is daarbij kijken wat de mensen met die beperkingen wel kunnen. “Het moet een zinvolle werkplek zijn voor mensen die een ernstige beperking hebben, die niet aan de slag kunnen bij initiatieven als Brownies & Downies omdat zij veel meer begeleiding nodig hebben.”

De dagverrijking draait om ontmoetingen. “Mensen met een beperking zien te weinig gewone mensen, gewone mensen zien te weinig mensen met een beperking. Terwijl dat voor beiden een verrijkende ervaring is, zoals ook blijkt uit onze ervaringen in de afgelopen tijd” In de anderhalf jaar dat de stichting bestaat, is dat onder meer gebeurd met de activiteit ‘Samen op verhaal komen’, waaraan tientallen middelbare- en basisscholieren met en zonder beperking hebben deelgenomen.

De bijdrage van de Santa Run is voor dit soort activiteiten van groot belang, geeft de voorzitter aan. “Activiteiten zoals het scholierenproject, daar betalen scholieren niets voor, maar kosten ons wel geld. We moeten als stichting onze eigen broek ophouden.”

Met de donatie van de Rotary Santa Run kan een nieuw project worden gestart, verwacht ze. “We hebben een bakhuis op het terrein waar we wekelijkse ontmoetingen willen realiseren. Tijdens het bakken van pizza of brood kunnen mensen met en zonder beperking elkaar rondom het bakhuis ontmoeten.”

De bijdrage is niet alleen vanwege de financiële impuls erg welkom. “Het geeft mij ook het gevoel dat anderen het eveneens belangrijk vinden wat we doen, dat het breed gedragen wordt. Dat is fijn.”

  • Meer info over de Stichting Maatschappelijke Activiteiten Nuwenhuys: http://www.nuwenhuys.nl/
  • Je aanmelden als sponsor van de Santa Run kan via breda@rotarysantarun.nl

 

‘Let’s make a better day for people with disabilities’

BREDA – Annina van Logtestijn is straight to the point. The Foundation “Maatschappelijke activiteiten Nuwehuys” wants is established to organize day enrichment within the community, not just day activities. They do this for people with a disability, because they are convinced that everybody has his/her talents, says the chair.

The talents that become clear during the activities of the foundation are connected with the goal: “improving contacts between people with, and without a disability”, says the initiator. The foundation organizes the day enrichment on estate Nuwenhuys, but their main dream is to renovate a Flemish farm so everything can take place in their own sacred area.

All this enthusiasm and drive to do this is because of a personal experience of Annina and her family: “We have a son of 20 years old with a disability, Philip.” When he was just born, we thought he would never survive. Nowadays, everything is going really well and he can become very old with his disability. From this experience, the idea was formed to do something with this for him and others.

It is all about what people with disabilities can do, instead of what they cannot. It has to be a meaningful working spot for people with a serious disability, who cannot work at initiatives like Brownies & Downies because they need a lot more mentoring.

The contribution and money raised at the Santa Run is especially meant for this kind of activities, they are of essential importance says the chair: “For activities like school projects, the students don’t pay anything, but they are costly. We have to keep our heads together to make it.

With the donations of the Rotary Santa Run, we can start a new project, she hopes: “We have a little bakery on the terrain where we would like to realize weekly meetings. While we bake bread or pizza’s people with and without disabilities can meet each other around the bakery.”

The contribution is very welcome, not only because it will be a financial impulse, but because it gives her the feeling that other people find the cause as interesting as she does, it is not forgotten, that is important and nice.”

  • More information on Stichting Maatschappelijke Activiteiten Nuwenhuys: http://www.nuwenhuys.nl/
  • You can register as a sponsor of the Santa Run via breda@rotarysantarun.nl