Nora Werkt

*** ENGLISH BELOW ***

Nora Werkt naar echt werk voor mensen met een verstandelijke beperking

Nora Werkt is een werkgever voor mensen met een verstandelijke beperking en heeft als doel mensen met een verstandelijke beperking echt werk te bieden. Wij doen dit met passie en plezier in een kleinschalige omgeving waar wij zelf diverse producten maken zoals Relatiegeschenken, Knuffels, Tassen, Picknick kleden. Via www.deknuffelfabriek verkopen wij de door ons zelf ontworpen en gemaakte knuffels. Alle medewerkers hebben een functie in onze proces, van tekenen en knippen van partonen, handmatig in elkaar zetten achter een naaimachine, vullen, dichtmaken tot de verkoop en distributie. Wij maken op deze manier talent zichtbaar en laten zien dat onze doelgroep ook echt werk kan doen. Zo dragen wij bij aan een inclusieve arbeidsmarkt . Wij zijn daarnaast een erkend Leer-Werkbedrijf op entree niveau en MBO- niveau 2 en voor de Boris Baan.

Vanwege de Corona Crisis hebben wij ons ten doel gesteld om dit jaar 2000 Kerstpakketten te verkopen aan (lokale) ondernemers. Wilt u ons helpen om deze doelstelling te halen en het voortbestaan van Stichting Nora Werkt te garanderen? In onze winkel op deze website is ons Relatiegeschenk te bestellen.

Op www.deknuffelfabriek.nl en via bol.com zijn onze knuffels en andere producten welke in het naai atelier zijn gemaakt ook te bestellen.

Zien wat we bij de Knuffelfabriek doen? Klik hier.

Zien wat Nora Werkt is? klik hier.

  • Je aanmelden als sponsor van de Santa Run kan via breda@rotarysantarun.nl
ENGLISH

Nora Werkt: creating real jobs for people with intellectual disabilities

Nora Werkt is an employer for people with intellectual disabilities and aims to offer such people, real work! We do this with passion and pleasure in a small-scale environment where we make various products ourselves, such as promotional gifts, cuddly toys, bags, picnic cloths. Via www.deknuffelfabriek.nl we sell the cuddly toys designed and made by ourselves. All our employees have a function in the process, from drawing and cutting patterns to assembling manually behind a sewing machine, filling, and sealing to sales and distribution. In this way we make talent visible and show that our target group can actually do work and contribute to an inclusive labor market. We are also a recognised  Learn-Work company at starters level and MBO level 2 and for the Boris Baan (Dutch job market creation initiatives). Due to the Corona Pandemic, we have set ourselves the goal of selling 2000 Christmas packages to (local) businesses/entrepreneurs this year. Would you like to help us achieve this goal and guarantee the survival of the Nora Works Foundation? Our promotional gift can be ordered in our shop on this website.

Our cuddly toys and other products made in the sewing studio can also be ordered on www.deknuffelfabriek.nl and via bol.com.

Want to see what we do at the Cuddle Factory? Click here.

Want to see what Nora Works is? click here.

You can register as a sponsor of the Santa Run Breda and support Nora Werkt via breda@rotarysantarun.nl